top of page

Evästeet

Nykyinen tilasi: paina tätä linkkiä tarkastaaksesi

Lisätietoa evästekäytännöistämme

1. Miten pyydämme käyttäjiltämme suostumuksen evästeiden käyttöön? Miten voit käyttäjänä kieltäytyä evästeiden tallentamisesta ja käytöstä?

Käyttämämme Cookiebot pyytää automaattisesti jokaiselta verkkosivukävijältä aktiivisen suostumuksen evästeille. Välttämättömät evästeet ovat aina aktiivisia, muut verkkosivukävijä voi joko hyväksyä tai hylätä.

Verkkosivukävijä voi kieltäytyä evästeiden tallentamisesta ja käytöstä klikkaamalla joko ”Vain välttämättömät”- tai ”Salli valinta” -painiketta.

2. Miten todennamme sen, että olet kävijänä antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön?

Verkkosivukävijälle luodaan evästeiden hylkäämisen/hyväksymisen jälkeen uniikki, sattumanvarainen, anonyymi ja enkryptattu hyväksymistunnus, esim. 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==. Tunnuksen alapuolelle näkyy evästeiden hyväksymispäivämäärä ja -aika. Verkkosivukävijä voi joko muuttaa hyväksyntäänsä tai peruuttaa muiden kuin välttämättömien evästeiden hyväksyntänsä, milloin hän haluaa osoitteessa: parkkipate.fi/evasteet. Päivityksen jälkeen hänelle luodaan uusi, uniikki, sattumanvarainen, anonyymi ja enkryptattu hyväksymistunnus.

Cookiebot:n admin-paneelista pystymme todentamaan verkkosivukävijän antaman suostumuksen evästeiden käyttöön hänen meille antamaansa hyväksymistunnusta ja -päivämäärää vastaan.
Voimme ladata päiväkohtaisesti suostumuslogin ja suodattaa listasta tietyn verkkosivukävijän hyväksymistunnuksen ja -päivämäärän. Näin pystymme todentamaan myös luomamme hyväksymistunnuksen,

3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==:n, suostumuksen evästeiden käyttöön.

Tällä toimintamallilla varmistamme sen, että verkkosivukävijän tiedot pysyvät täysin anonyymeinä siihen asti, kunnes hänen identiteettinsä paljastaminen on välttämätöntä joko hänen itsensä, tai viranomaisten, toimesta. Uniikkia, sattumanvaraista, anonyymiä ja enkryptattua hyväksymistunnusta voidaan käyttää sen varmistamiseen, ettei olemassa olevaa suostumusta voi muokata – joko verkkosivukävijän itsensä tai vahingollisten kolmansien osapuolten toimesta – ilman jälkeä. Cookiebot varmistaa tämän luomalla aina uuden hyväksymistunnuksen, kun verkkosivukävijä muokkaa vanhaa ”suostumustilaansa” (consent state).

3. Miten verkkosivujemme palvelut toimivat, jos et hyväksy evästeitä?

Tämä ei vaikuta parkkipate.fi- tai reklamaatio.parkkipate.fi-verkkosivustoon, sillä välttämättömät evästeet on pakko hyväksyä.

4. Miten verkkosivujemme palvelut toimivat, jos teknisesti estät evästeiden käytön?

Vaikka verkkosivukävijä teknisesti estäisi evästeet, ovat välttämättömät evästeet silti toiminnassa.

Jos verkkosivukävijä yrittää muuttaa hyväksyntää painamalla ”Muuta hyväksyntääsi” -painiketta, antaa selain varoituksen, jonka mukaan evästeiden tekninen esto tulisi poistaa, jos haluaa muuttaa suostumustilaansa.

5. Miten hallinnoimme käyttäjien antamia suostumuksia? Miten säilytämme käyttäjien antamia suostumuksia, ja kuinka kauan säilytämme suostumuksia?

Miten käyttäjien antamia suostumuksia hallinnoidaan ja säilytetään? Cookiebot tallentaa automaattisesti verkkosivukävijän suostumuksen suostumuslogiin, jota pääsee näkemään yrityksestämme vain yksi henkilö.

Cookiebot tallentaa suostumuslogiin verkkosivukävijästä:

  • hänen anonymisoidun IP-osoitteensa (kolme viimeistä numeroa on korvattu numerolla ’0’), esim. 199.238.0.0

  • suostumuksen päivämäärän ja ajan

  • selaintiedot, esim. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36

  • URL-osoitteen, jossa suostumus on annettu, esim. https://parkkipate.fi

  • anonyymin, uniikin, sattumanvaraisen ja enkryptatun hyväksymistunnuksen

  • ”suostumustilan” (consent state), joka toimii todistuksena suostumuksesta.

 

Tarvittaessa pystymme demonstroimaan verkkosivukävijöiden suostumukset viranomaisille. Cookiebot:n palvelin sijaitsee Irlannissa ja toimii EU-lainsäädännön alla.

Cookiebot tallentaa verkkosivukävijän selaimeen ”CookieConsent”-evästeen, joka kuljettaa mukanaan vain anonyymiä, uniikkia, sattumanvaraista ja enkryptattua hyväksymistunnusta ja suostumustilaa. Näin verkkosivustomme voi automaattisesti kunnioittaa kunkin verkkosivukävijän aikaisemmin määrittelemäänsä suostumustilaa. Sama informaatio tallennetaan enkryptattua yhteyttä pitkin Cookiebotin palvelimella sijaitsevaan suostumuslogiin.

Kuinka kauan suostumuksia säilytetään? ”CookieConsent”-eväste säilyy selaimessa automaattisesti 12 kuukautta, jolloin sitä kysytään verkkosivukävijältä uudestaan, ellei:

  • verkkosivukävijä tyhjennä/poista selaimeltaan evästeitä
  • ellemme muuta evästekäytäntöjämme, tai lisäämme/poistamme evästeitä. Näissä tapauksissa pakotamme verkkosivukävijän päivittämään suostumustilansa nykyistä evästekäytäntöämme vastaavaksi. Tässä tapauksessa verkkosivukävijän suostumustila palautuu vain välttämättömiin evästeisiin, ennen kuin hän on hyväksynyt/hylännyt evästeet.

bottom of page