top of page

Kakor

Din nuvarande status: trycka på denna länk för att kontrollera

Mer information om vår policyer om kakor

1. Hur ber ni användare om samtycke till att använda kakor? Hur kan en användare neka till lagringen och användningen av kakor?

Cookiebot, som vi använder, ber automatiskt varje webbplatsbesökare om aktivt samtycke till kakor. Nödvändiga kakor är alltid aktiva, de övriga kan webbplatsbesökaren antingen godkänna eller avvisa.

Webbplatsbesökaren kan avvisa lagring och användning av kakor genom att klicka på antingen ”Endast nödvändiga” eller ”Tillåt val”.

2. Hur verifierar ni att era besökare har gett sitt samtycke till användningen av kakor?

Efter att ha avvisat/godkänt kakor skapas en unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för webbplatsbesökaren, t.ex. 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ / tY005RQK + 7kLKuguGnBliQ ==. Nedanför koden finns datum och tid då kakorna godkändes. Webbplatsbesökaren kan antingen ändra sitt godkännande eller ta tillbaka sitt godkännande av icke-nödvändiga kakor när som helst på: https://parkkipate.fi/sv/kakor-cookies/. Efter uppdateringen skapas en ny, unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för hen.

Från Cookiebots administratörspanel kan vi verifiera webbplatsbesökarens samtycke till användningen av cookies mot godkännandekoden och det datum hen ger oss.

Vi kan ladda ned samtyckesloggen dagligen och filtrera godkännandekoden och datum för en specifik webbplatsbesökare från listan. Detta gör det också möjligt för oss att verifiera godkännandekoden vi skapade, 3Dh80w05hREDhmrLDYGohKkkmAJ4IeJ/tY005RQK+7kLKuguGnBliQ==n, samtycke till användning av kakor.

Med denna verksamhetsmodell säkerställer vi att uppgifterna från en webbplatsbesökare förblir helt anonyma, tills det är nödvändigt att avslöja hens identitet, antingen på grund av en åtgärd av hen själv eller av myndigheterna. En unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod kan användas för att säkerställa att befintligt samtycke inte kan ändras utan spår – vare sig av webbplatsbesökaren själv eller av skadliga tredje parter. Cookiebot säkerställer detta genom att alltid skapa en ny godkännandekod när en webbplatsbesökare ändrar sin gamla ”samtyckesstatus” (consent state).

3. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren inte godkänner kakor?

Detta påverkar inte webbplatsen parkkipate.fi eller reklamaatio.parkkipate.fi, eftersom nödvändiga kakor måste godkännas.

4. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren tekniskt har blockerat användningen av kakor?

Även om en webbplatsbesökare tekniskt blockerar kakor, fungerar fortfarande de nödvändiga kakorna.

Om en webbplatsbesökare försöker ändra godkännandet genom att trycka på ”Ändra ditt godkännande”, utfärdar webbläsaren en varning om att den tekniska blockeringen av kakor ska tas bort om man vill ändra sin samtycksstatus.

5. Hur hanteras användarsamtycken? Hur lagras användarens samtycken, och hur länge lagras samtycken?

Hur hanteras och lagras användarsamtycken?  Cookiebot lagrar automatiskt besökarens samtycke i en samtyckeslogg, som endast kan ses av en (1) person på vårt företag.

I samtyckesloggen registrerar Cookiebot webbplatsbesökarens:

  • anonymiserade IP-adress (de tre sista siffrorna har ersatts med "0"), t.ex. 199.238.0.0

  • datum och tid för samtycket

  • webbläsaruppgifter, t.ex. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36

  • URL-adress där samtycket gavs, t.ex. https://parkkipate.fi

  • anonyma, unika, slumpmässiga och krypterade godkännandekod

  • ”samtyckesstatus" (consent state), som fungerar som bevis på samtycke.

 

Om nödvändigt kan vi demonstrera samtycken från webbplatsbesökare till myndigheterna. Cookiebots server finns i Irland och fungerar i enlighet med EU-lagstiftningen.

Cookiebot lagrar en "CookieConsent" -kaka i webbplatsbesökares webbläsare, som bara för med sig en anonym, unik, slumpmässig och krypterad godkännandekod och samtyckesstatus. Detta gör det möjligt för vår webbplats att automatiskt respektera den samtyckesstatus som varje webbplatsbesökare tidigare har angett. Samma information lagras över den krypterade anslutningen i samtyckesloggen på Cookiebot-servern.

Hur länge lagras samtycken? Kakan ”CookieConsent” lagras automatiskt i webbläsaren i 12 månader och efteråt tillfrågas webbplatsbesökaren igen, såvida inte:

  • webbplatsbesökaren tömmer/raderar kakor från sin webbläsare
  • såvida vi inte ändrar vår policy om kakor, eller lägger till/raderar kakor. I dessa fall tvingar vi webbplatsbesökaren att uppdatera sin samtyckesstatus för att motsvara vår aktuella policy om kakor. I detta fall återställs webbplatsbesökares samtycke endast till nödvändiga kakor innan hen har godkänt/avvisat kakorna.

bottom of page