top of page

Så här parkerar du korrekt på ett privat område

Parkering kan ibland vara förvirrande och den här listan kan hjälpa till med det.

Jag har fått en övervakningsavgift, varför?

​Det finns en individualiserad anledning för utskrivandet av en övervakningsavgift. Områdets parkeringsvillkor finns att se på skyltar i området. Du kan också kontrollera informationen och övervakningsbilderna i samband med din övervakningsavgift i systemet. Om du anser att övervakningsavgiften är ogrundad kan du göra en reklamation i systemet. Observera dock att en övervakningsavgift i princip inte annulleras på grund av ett misstag från bilistens sida.

Observera parkerings-villkoren i området

Villkoren anges med tydliga skyltar vid områdets infart eller bredvid betalautomaten. Parkeringsvillkoren på privata områden fastställs av fastighetsägaren, inte av parkeringsövervakningsfirman. Parkeringsövervakningsfirman administrerar inte heller i princip parkeringsrättigheter, utan övervakar endast att parkeringsvillkoren i området följs. Parkera inte på området i strid med villkoren.

Avgiftsbelagd parkeringsplats

När man parkerar på en avgiftsbelagd parkeringsplats måste det i fordonet finnas en klart synlig betald parkeringsavgift som går att granska. Avgiften kan också betalas mobilt, varvid man inte behöver något skilt betalningskvitto som placeras i bilen. Fördelarna med mobilbetalning är bl.a. att man kan förlänga betalningsstiden utan att skilt behöva gå till bilen samt att man kan avsluta betalningen då bilens parkering verkligen upphör.

Lossning eller lastning på gårdsområde

Parkering vid fastigheter är tillåtet endast på anvisade platser. Bilen får stå en stund bl.a. under lossning eller lastning. Om bilen står i omedelbar närhet av dörrarna, väntar övervakaren vid fordonet innan hen skriver ut en övervakningsavgift. Föraren behöver dock inte stå och vakta bilen, utan det räcker med att det under väntetiden syns tecken på lossning och lastning.

Om det på fordonet under väntetiden syns tecken på lossning eller lastning skriver övervakaren inte ut någon övervakningsavgift. Efter lossningen/lastningen måste fordonet omedelbart flyttas bort från gårdsområdet eller räddningsvägen.

 

Man kan också stanna en stund i närheten av dörrarna medan man går in och hämtar t.ex. en äldre person hemifrån, varvid hen inte behöver gå en längre väg till parkeringsplatsen.

Parkering på plats med parkeringsskiva

När man parkerar på en plats med parkeringsskiva måste ankomsttiden tydligt anges och den ska gå att granska. Ankomsttiden kan anges med en vanlig parkeringsskiva, digiskiva eller t.ex. genom att skriva ankomsttiden på en papperslapp. Använd inte flera skivor eller meddelanden i fordonet. Kontrollera att du anger rätt ankomsttid. Överskrid inte parkeringstiden och flytta inte fram tiden under parkeringen.

Parkering på reserverad plats

Om områdets villkor kräver att man använder ett separat parkeringsmärke på reserverade platser, måste det finnas på ett synligt ställe i fordonet så att det kan granskas. Observera att märket måste kunna granskas i sin helhet, så att man kan försäkra sig om att det berättigar till parkering på just det området. Tillståndet är inte fordonsspecifikt, så det kan enkelt vid behov flyttas t.ex. till en ersättningsbil medan bilen är på service eller till familjens andra bil.

Plats för rörelsehindrade

Parkering på platser för rörelsehindrade är tillåtet med ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet måste kunna granskas i sin helhet, så att också giltighetstiden på tillståndet kan kontrolleras. Bland parkeringstillstånd för rörelsehindrade godkänns finska tillstånd och EU-tillstånd.

SPATy-logo
isannointiliitto_palveluverkosto_iso_logo
avainlippu
ParkkiPate-Luotettava_kumppani-200x100
ParkkiPate_Oy_jasenyritys_2022
bottom of page