top of page

Dataskydd i ParkkiPate

Ifall er begäran om dataskydd handlar om till exempel hanteringen av reklamation eller övervakningsfoton tagna på ert fordon, kan ni se den reklamation ni gjort och alla övervakningsfoton av er bil i realtid i vårt reklamationssystem. Ni kan logga in i reklamationssystemet med er bils registernummer och med numret ni fått med övervakningsavgiften.

Dataskydd

Vårt bolag tar behandlingen av alla personuppgifter som figurerar i vår verksamhet på allvar. Vi hanterar våra uppdragsgivares, kunders och arbetssökandes samt vår personals personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i anknytning till parkeringstjänster och -övervakning. Personuppgifterna erhålls från våra uppdragsgivare, kunder eller personal. Personuppgifterna kan också erhållas från register som är tillgängliga för en stor publik eller offentliga register.

I regel när vi hanterar personuppgifter har vi rollen personuppgiftsansvarig som definieras närmare i dataskyddsförordningen. Vi hanterar enbart personuppgifterna på basis av gällande lag. Grunderna till behandlingen är verkställandet av avtal, juridisk skyldighet eller berättigat intresse. Ifall du skilt gett ditt samtycke att behandla dina personuppgifter, kan du alltid återkalla detta samtycke.

Behandlingen av personuppgifter är skyddad med skyddsmetoder som uppfyller datasekretesslagstiftningens krav. Särskilt känsliga personuppgifter behandlas med särskilt strikta metoder. Behandlingen av dylika personuppgifter kan vara nödvändiga bland annat för att framföra eventuella juridiska krav till exempel vid en domstol.

Vi verkar i Finland och utlämnar inte personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifterna utlämnas mestadels enbart till myndigheterna. Personalen har tillgång till personuppgifterna, men bara i den utsträckning som det är nödvändigt för den individuella anställdas arbetsuppgifter. Samtliga av våra anställda har förbundit sig att hemlighålla alla uppgifter de fått genom sitt arbete.

Vi förvarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Längden på lagringstiden fastställs enligt grunden till behandlingen av personuppgifterna. När grunden till behandlingen av personuppgifter upphör, raderas uppgifterna helt, och de är inte längre tillgängliga i någon av våra databaser. När vi behandlar era personuppgifter behandlar vi inte dem genom vad i dataskyddsförordningen kallas automatiskt beslutsfattande.

Ifall du vill granska dina personuppgifter i vårt register, korrigera ett fel i dem, begränsa behandlingen av dina personuppgifter till någon del, be att någon del av dina personuppgifter raderas, överföra dina personuppgifter, eller på något annat sätt motsätta dig behandlingen av personuppgifterna, kan du ta kontakt med oss genom blanketten som finns på vår webbplats, eller på annat valfritt sätt, till exempel per e-post via adressen tietosuoja@parkkipate.fi. Enligt vår syn orsakar vår behandling av dina personuppgifter inga ovanligt skadliga följder för dig.

Ifall en personuppgiftsincident sker hos oss, agerar vi omedelbart på det sätt som dataskyddsförordningen förutsätter för att minimera risken mot dina personuppgifter. Det första vi gör på vår sida är att göra en anmälan om personuppgiftsincidenten till dataombudsmannen. Du har också alltid rätt att vara i kontakt med dataombudsmannen, ifall du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte varit korrekt.

Närmare information om behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet kan ses i dataskyddsbeskrivningen som finns på denna webbplats.

Vi håller sidan om dataskydd uppdaterad och korrigerar alla fel vi uppdagar så snart som möjligt.

Du kanske också är intresserad av dessa

bottom of page